Úspěšné absolvování certifikace ADR

S hrdostí můžeme oznámit, že naše společnost úspěšně absolvovala školení (zakončené certifikátem) osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí podle ustanovení kapitoly 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) podle § 103, odst. 2 b).

 

Úspěšně jsme proškoleni ve všeobecných ustanovení předpisů o přepravě nebezpečných věcí, do podrobna v odpovídajících pracovních úkolech včetně odpovědností a s tím souvisejících předpisech a také v rizicích a nebezpečích, které se mohou při realizaci přeprav vyskytnout. Vyškolení jsme se též pro bezpečnou manipulaci a nouzové postupy.

 

Díky výše uvedenému zajišťujeme hladký a bezpečný průběh přeprav ADR. Nezapomeňte navšítvit záložku s kontakty pokud máte jakékoliv dotazy nebo nápady.
2019-07-16T12:28:10+00:00 16.Čvc, 2019|